Vydavatelství BARON - Brdská edice - "Mlynář Martin Fiala jinak Kocour "

Kniha "Mlynář Martin Fiala jinak Kocour " - BRDSKÁ EDICE – 11. svazek

Zmapování dosud neznámé historie Příbrami a jejího okolí na základě studia dochovaných archivních pramenů se zaměřením na řemesla, kulturu, hospodářství, stavební vývoj města Příbramě, dolování a zpracování stříbrné a železné rudy, průběh a důsledky dvou morových epidemií 1680/81, 1713/14, válečné konflikty s Turky apod., boj s nedostatkem vody, historii mlynářství a mlýnů v okolí Příbrami, historii a hospodaření v Brdech, život měšťanů, poddaných a šlechty, výstavbu a fungování Svaté Hory. Vypravěčem memoárů  je barokní svobodný mlynář Martin Fiala jinak Kocour, který žil v letech 1652-1722 a o němž se zachovalo vzhledem k jeho pohnutým osudům mimořádné množství dokumentů. Kniha seznamuje čtenáře s vývojem a životem české společnosti po třicetileté válce, resp. po bitvě na Bílé Hoře, od níž nedávno uplynulo 400 let. Barokní doba významně ovlivnila kulturu a vtiskla ráz krajině, ve které dosud žijeme, aniž si to uvědomujeme. Kniha je volným pokračováním publikace Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných z roku 2014.

Autor: PhDr. Věra Smolová

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2021