Vydavatelství BARON - Brdská edice - "Strašice a okolí v obrazech"

Kniha "Strašice a okolí v obrazech" - BRDSKÁ EDICE 1.svazek - První svazek Brdské edice vás seznamuje s brdským krajem prostřednictvím perokreseb Petra Prokůpka. Kniha je rozdělena na čtyři části. První kapitola má název „Obrázky ze Strašic“. Druhá kapitola je zaměřena na nedaleký Dobřív. Ve třetí kapitole je zmíněna Svatá Dobrotivá a Zaječov. Poslední částí jsou pak „Brdské obrázky“, přibližující alespoň ve střípcích krajinu Středních Brd.

Autor: Mgr. Tomáš Makaj, Petr Prokůpek

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2011