Vydavatelství BARON - "PAVEL JURÁČEK, Černé svědomí moci"

Kniha - "PAVEL JURÁČEK, Černé svědomí moci" - 256 stran.

Kniha vychází u příležitosti 125 let české kinematografie a jedná se o upřímnou snahu podat pokud možno ucelený a pravdivý obraz Pavla Juráčka.

Pavel Juráček (1935 – 1989) byl jednou z předních osobností československé kinematografie „zlatých šedesátých“ minulého století.
Hned jeho druhý film (mimo studentských), absurdní satira Postava k podpírání (1963), získal několik mezinárodních ocenění. Z neznámého kluka z domku se šindelovou střechou v příbramské Dlouhé ulici se rázem stala osobnost, jejíž jméno se učil vyslovovat celý filmový svět.
Přestože Juráčkovi bylo státní mocí dovoleno pracovat ve filmové branži pouhých šest let, vytvořil či se podílel na téměř dvaceti filmech. Jmenujme alespoň následující: Ikarie XB 1 (1963), Konec srpna v hotelu Ozon (1966), Kinoautomat (1967) a Případ pro začínajícího kata (1969).
Po nesouhlasu se vstupem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 byl vyhozen z Barrandova a po podpisu Charty 77 se ocitl v hledáčku více než třiceti tajných agentů StB. Následovalo dvacet let nuceného zapomnění.
Tato monografie se snaží umožnit naplno nahlédnout do Juráčkova triskního života včetně toho, co v Denících uvádí chybně nebo se nezmiňuje vůbec.
Juráček byl neodmyslitelně spjatý s Příbramí, která tak byla základem jeho úspěchů i neúspěchů.

Autor: Josef Fryš

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2023