Vydavatelství BARON - "ŽELEZNÝ BROD V BĚHU ČASU, do roku 1948"

Kniha - "ŽELEZNÝ BROD V BĚHU ČASU, do roku 1948"

Starobylé město Železný Brod, na severu ohraničené výběžky Jizerských hor a Krkonoš, z jihu pak svahy vyhaslé sopky Kozákova. V místech, kde se do Jizery vlévá potok Žernovník, býval kdysi velmi důležitý říční brod dvou zemských stezek, a zde přirozeně vznikla osada, původně nazývaná „Brodce“. Název „Brod“ se objevuje až s povýšením obce na město, a to ve 14. století.

OBSAH:

Z historie Železného Brodu, První Pohlednice, Sokol, Divadlo a divadelní spolek Tyl, Pohlednice náměstí, Živnostenské společenstvo, Pojizerský průmyslový a vývozní ústav v Železném Brodě, Sklářství v Železném Brodě, Sklářská škola, Textilní průmysl, Silnice, Celkové pohledy Železného Brodu z počátku 20. století, Hotely, hostince a restaurace, Další hostince, Spořitelna a Okresní hospodářská záložna, Návštěvy prezidentů v Železném Brodě, Významní železnobroďáci, Sousední obce, Soudní okres Železný Brod (1918-1947), Hospodářské otřesy spojené se světovou hospodářskou krizí, nástup nacismu, přípravy na obranu republiky a konference tří mocností v Mnichově, Soudní okres Železný Brod v období tzv. druhé republiky a za nacistické okupace, Železný Brod v době protektorátu, Odboj v soudním okrese Železný Brod a osvobození v květnu 1945

Autoři: PhDr. Vladimír Buriánek, Mgr. Petr Taranda

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2023