Vydavatelství BARON - "Maková hora"

Kniha - "Maková hora" - Plnobarevná kniha, pevné desky, o 180 stranách.

Zlá vdova a hodná dcera architekta Jana Blažeje Santiniho, Rubensův obraz na klenbě lodi a živý vodovod na Makové – to všechno a mnoho dalších dosud nepublikovaných příběhů z historie oblíbeného poutního místa Středního Povltaví. Kniha vychází v roce 300. výročí vydání trvalého povolení konat bohoslužby v kapli sv. Jana Křtitele na Makové, požehnané již 24. června 1720. Letos (2023) také uplyne 300 let od úmrtí slavného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho, jehož vdova a dcera byly majitelkami Smolotel a patronkami kaple na Makové.

Obsah: Smolotely a rytíř Chanovský, Duchovní správa, Výstavba kaple, Požehnání kaple, Interiér, Poustevna, Bratrstvo karmelitánského škapulíře, Další osudy rytíře Chanovského, Maková za Chřepických a Santiniů-Aichelů, První záchrana Makové, Po vzniku dolnohbitské lokálie, Za baronů Hennigerů, Obnova škapulířského bratrstva, Maková farou, Voda pro Makovou a makovští oslíci, Bratři Bosáčkové, Za první republiky a okupace, Maková za socializmu, Maková po roce 1990, Zvony na Makové, Varhany na Makové, Makovská pouť, Duchovní spávci Makové, Prameny, Literatura, Seznam zkratek, Vyobrazení, Summary

.
Autor: Věra Smolová

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2023