Vydavatelství BARON - "Stará kráska, Josefova Huť. Putování známým neznámým údolím Mže"

Kniha - "Stará kráska, Josefova Huť. Putování známým neznámým údolím Mže" - Druhé zrevidované a doplněné vydání knihy vypráví o místě zvaném Josefova Huť. První vydání této publikace proběhlo v roce 2010 a bylo velice rychle vyprodané. Ačkoli je dnes Josefova Huť zapadlým místem „na konci světa“, je zároveň místem pozoruhodným, které stále budí zájem řady lidí. Toto vydání prošlo revizí a zároveň bylo doplněno o další současné i dosud nepublikované historické fotografie. Doplněny byly také krátké textové pasáže, jež mapují důležité události, k nimž zde došlo v průběhu let 210-2021.

Josefova Huť je dnes malá osada, v níž žije trvale kolem deseti obyvatel. Osada leží na západě Čech v údolí řeky Mže v zapomenutém cípu Plzeňska asi 10 km od Plané u Mariánských Lázní. Publikace představuje první shrnutí všech dostupných informací o Josefově Huti, které kdy vzniklo. Shrnuje dějiny místa od úplných začátků až dodnes.

Český západ je dosud neprozkoumanou oblastí, která skrývá mnoho tajemství a krás. Mohl za to snad osud, že náš západ zůstává pořád divoký? Německé obyvatelstvo, které zde žilo stovky let, nám zanechalo mnoho podkladů, které čekají na své objevení. Známé a zároveň neznámé údolí Mže je toho dokladem. Dnes téměř neobydlená oblast skrývá za svou maskou mnoho cest, které nás přenesou do minulosti…

Obsah: Historie osady Josefova Huť, Domy a jejich obyvatelé v průběhu dějin, Život v osadě, Historie továrny a elektrárny, Železnice, Úzkokolejka, Trampové v údolí Mže, Černý mlýn, Karolina Dolina, Sokyně na kopcích, Krátce z historie vsí Ústí, Vítovice a Janov, Poutní kostel svatého Jana, Příběh vody, Za krásami přírody

.
Autor: Michal Rejžo Pavlík

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2022