Vydavatelství BARON - Křemežsko na dobových fotografiích"

Kniha - "Křemežsko na dobových fotografiích" - kniha o kouzelném místě pod Kletí. Kultura a vyspělost každé lidské komunity se pozná podle toho, jak se chová ke svým předkům a jak ctí svou historii. Díky této publikaci se prastará moudrost naplňuje. Kniha má 264 stran. Obrazové svědectví o historii Křemže a okolí. Kniha mapuje toto místo v období posledních let Rakouska-Uherska a v nové Československé republice do roku 1938. Tato sbírka je doplněna o fotografie z rodinných kronik a o několik snímků ze současnosti.

Obsah:
1/Křemže z dáli
2/ Křemežské kostely a kaple
3/ Škola a učitelé
4/ Křemežské osobnosti
5/ Křemže v detailu
6/Osady - Bohouškovice, Chlumeček, Chmelná, Loučej a Kleť, Mříč, Stupná, Chlum
7/Spolková činnost
8/První světová válka
9/Křemežský potok
10/Křemežský vodovod
11/Křemežská sokolovna
12/Naši sousedé
13/Doprava v Křemži
14/Antonín Bednář

Autor: Marie Urbanová

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2021