Vydavatelství BARON - "Historie hiporehabilitace a ČHS"

Kniha - "Historie hiporehabilitace a ČHS" - vznikla k 30. výročí založení České hiporehabilitační společnosti.

Plnobarevná kniha, vazba šitá, 192 stran

Historie této společnosti je velice bohatá, je důležité znát kořeny, obdivovat nadšení, vědomosti a cíle, které měli její zakladatelé. Byli to vizionáři, vzdělaní lidé s velikou chutí pracovat pro vyšší princip, nezištně se srdcem na dlani.
Smysl národní zastřešovací organizace je patrný čím dál více. Nejvíce ho vidíme při mezinárodních výjezdech, kdy v mnoha zemích takováto organizace neexistuje. Díky našim předchůdcům můžeme pracovat dál na rozvoji a uznání hiporehabilitace a poskytovat prostřednictvím našich členů kvalitní a bezpečné služby více jak 6 000 klientům ročně.
Uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody nacházející uplatnění v sociální oblasti. Důležitým úkolem je také podpora odborné a bezpečné hiporehabilitační praxe se zaměřením na zlepšení kvality života klientů.

Poslání ČHS

• Sdružuje zájemce o hiporehabilitaci a zprostředkovává komunikaci mezi nimi.
• Garantuje realizaci hiporehabilitace na odborné úrovni pro co nejširší spektrum klientů.
• Poskytuje poradenství v oblasti bezpečnosti a kvality hiporehabilitace.
• Zajišťuje legislativní podporu poskytovatelům hiporehabilitace.
• Propaguje hiporehabilitaci.
• Organizuje vzdělávání odborníků i laické veřejnosti.
• Posuzuje způsobilost koní vhodných pro hiporehabilitaci.
• Prosazuje zacházení s koňmi v harmonii vzájemné důvěry a respektu, splňující požadavky jejich přirozených potřeb.

Obsah knihy

• Historický přehled vývoje hiporehabilitace a ČHS
• Hiporehabilitační společnost – ohlédnutí zpět
• Zakladatelé
• Členská střediska
• Hiporehabilitační kůň
• Pohled na účinky hiporehabilitace a výzkum
• Kvalita a bezpečnost hiporehabilitace
• Publikační činnost

Autor textu: Věra Lantelme-Faisan

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2021