Vydavatelství BARON - Mělník - "Mělník v proměnách času"

Kniha - "Mělník v proměnách času" - Dvě stě párů srovnávacích snímků Mělníka a blízkého okolí s vysvětlujícími komentáři.

Mělník v proměnách času je druhé společné dílo autorů Karla Lojky a Martina Klihavce, první byla kniha Mělník na starých fotografiích. Mělník v proměnách času obsahuje srovnávací fotografie před 130, 100, 50 lety a dnes.

Před rokem a půl se autoři rozhodli začít na tématu pracovat. Někdy to byla těžká práce díky přerostlé vegetaci, k některým objektům se člověk nedostane a nemůže moci zachytit objekt ze stejné pozice a stejného úhlu jako je na staré fotografii.

Autoři pečlivě studovali staré pohlednice či fotografie a zjišťovali, v kterém období a v jakém čase byl objekt či prostor focen a pak došlo k focení stejných míst. Některé objekty musel Karel Lojka vynechat, protože místa se proměnila k nepoznání. Někdy bylo nutné focení zkoušet z různých úhlů, čekat na správné světlo.

Do textů se autoři snažili napsat historii objektu či domu, kdo tam v minulosti bydlel.

Karel Lojka se zabývá dlouhodobě historií Mělnicka a proslul časosběrnými fotografiemi mizejících objektů, pořizováním srovnávacích snímků a jejich publikací na sociálních sítích. Za svoji kulturní činnost a společenskou odpovědnost získal v loňském roce ocenění čestné občanství Mělníka a zároveň se stal držitelem Ceny hejtmanky Středočeského kraje pro rok 2019. Martin Klihavec je nejen mělnický kronikář, ale stojí v čele Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku, zpřístupňuje pro veřejnost mělnické podzemí a je znám návrhy vystřihovánek mělnických pamětihodností.

Autoři: Karel Lojka a Martin Klihavec

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2020