Vydavatelství BARON - Nepomuk - "Nepomucko na starých pohlednicích a fotografiích"

Kniha - "Nepomucko na starých pohlednicích a fotografiích" - Publikace nabízí prostřednictvím téměř 600 historických pohlednic a fotografií procházku po Nepomuku a okolních 48 obcích, které tvořily až do roku 1959 soudní okres Nepomuk. Kromě toho je zde také kapitola věnovaná zámku Zelená Hora, který tvoří zdaleka viditelnou dominantu zdejšího malebného kraje. Naprosto unikátní jsou fotografie nepomuckého fotografa Josefa Hnízdila z 20. let 20. století, které zachycují dnes již většinou neexistující venkovská zákoutí se zřetelem na lidovou architekturu

Autor: Bohuslav Šotola

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2020