Vydavatelství BARON - Zbiroh - "Zbiroh na fotografiích"

Kniha - "Zbiroh na fotografiích" - Kniha na více než 370 fotografiích zachycuje Zbiroh od nejstarších pořízených snímků z konce 19. století až do současnosti. Zobrazuje nejen celkové proměny města, přestavbu či výstavbu významných městských budov, ale zaměřuje se i na obyčejné domy a chaloupky. Větší pozornost je věnována zejména náměstí, popisům jednotlivých domů, kde je kladen důraz na detailnější zachycení obchodů, živností, služeb či úřadů, které se v budovách nacházely a lidí, kteří je provozovali. Podrobněji je také popsána Sládkova ulice, Škvárovna, Chaloupky, Zámostí, Františkov, Vlčí jáma a Švabín. Kniha neopomíná ani spolkový a kulturní život. Popisy fotografií vychází z velké části ze vzpomínek zbirožských pamětníků a záznamů městské kroniky.

Kniha „Zbiroh na fotografiích“ dozajista oživí vzpomínky pamětníků a mladší generaci přinese četné poznatky o životě předků, dnes již téměř nepoužívaných pomístních názvech domů a míst a také představí dosud nepublikované fotografie ze soukromých archivů.

Autoři: Eva Svobodová, Dagmar Viletová

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2019