Vydavatelství BARON - Mělník - "Mělník na starých fotografiích 1970-1989"

Kniha - "Mělník na starých fotografiích 1970-1989" - Zcela unikátní publikace zachycuje prostřednictvím fotografií Karla Lojky vývoj města ležícího nad soutokem Labe s Vltavou v 70. a 80. letech 20. století. V této době zde došlo jako ve většině českých měst ke značným proměnám tváře města v podobě bourání starého a budování nového. Poutavé doprovodné texty přidal místní kronikář Martin Klihavec.

Autoři: Martin Klihavec, Karel Lojka

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2018