Vydavatelství BARON - Mělník - "Mělník na starých pohlednicích II."

Kniha - "Mělník na starých pohlednicích II." - Po roce vám přinášíme slíbený druhý svazek naší edice věnované městu Mělníku na starých pohlednicích. Z historického jádra města nás zavede do předměstí a bývalých samostatných obcí, které byly připojeny k Mělníku. Čtenáři se tak dostává do rukou ve dvou svazcích doposud uceleně nepublikovaná značná část produkce starých pohlednic z Mělníka a jeho nejbližšího okolí z doby před rokem 1945. Řada zde zobrazených starých pohlednic se zachovala pouze v jednom známém exempláři a jejich prezentace v této publikaci je zárukou, že i při případné ztrátě či poškození originálu zůstanou zachovány pro další generace.

Autoři: Josef Kárník, Martin Klihavec

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2017