Vydavatelství BARON - Šumava - "Šumava na pohlednicích Joži Pospíchala, knihkupce v Sušici"

Kniha - "Šumava na pohlednicích Joži Pospíchala, knihkupce v Sušici" - Tato kniha Martina Leiše - již třetí v pořadí - představuje Šumavu a město Sušici v době první republiky, kdy docházelo k rozmachu turistického ruchu a k výstavbě turistických chat a rozhleden. Rozhledny a chaty vznikaly v nejvyšších partiích Šumavy díky činovníkům Klubu československých turistů. Jednim z nich byl Josef (Joža) Pospíchal, který se velkou měrou zasloužil o zpopularizování a zpřístupnění Šumavy veřejnosti. Většina chat KČST, německých hostinců, hájoven a turistických tras se po roce 1948 ocitla v místech veřejně nepřístupných. Do dnešních dnů se až na vzácné vyjímky tyto objekty nedochovaly. Naštěstí máme možnost si tyto místa připomenout díky šumavským pohlednicím Joži Pospíchala. Pojďme si tedy prohlídnout Šumavu tak, jak ji na svých pohlednicích zachycoval Joža Pospíchal, knihkupec v šumavské Sušici a aktivní člen sušického odboru Klubu československých turistů.

Autor: Martin Leiš

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2017