Vydavatelství BARON - Litoměřice - "Litoměřické vzpomínky II."

Kniha - "Litoměřické vzpomínky II." - Tato kniha nabízí mozaiku denního života Litoměřic a Litoměřičanů. Jsou to střípky z denního života zaměřené na témata: Sokol, Skauting, Sport /gymnastika a trampolíny, jachting, judo, fotbal, basketbal, lední hokej, motorismus, nohejbal, stolní tenis, šachy, tenis, veslování/, Spolková a zájmová činnost - klub filatelistů. V závěru naleznete vzpomínky pamětníků a dokumentární fotografie.

Autoři: Vitalij Marek, Václav Chabr

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2017