Vydavatelství BARON - Libkovice - "Libkovice pod Řípem v běhu času"

Kniha - "Libkovice pod Řípem v běhu času" - V knize se dočtete o historii naší obce do těch nejmenších detailů od prvních zmínek o obci, až téměř po současnost. Najdete zde množství dobových dokumentů a hlavně fotografií, na nichž někteří z vás máte i své předky. Podřipsko náleží k jedněm z nejúrodnějších oblastí na území celé Evropy, tuto oblast protíná jedna z nejvýznaměnších vodních cest Čech - řeka Labe. Obojí vedlo k tomu, že osídlení této oblasti je velmi dávné a hlavně trvalé navzdory všem katastrofám a válkám. Od doby stěhování národů je tato oblast trvale osídlena slovanským obyvatelstvem. Katastr obce Libkovice pod Řípem se rozkládá severovýchodně od Řípu, přičemž střed obce je od této hory vzdálen asi 5 km. Oblast Podřipska představuje dějiště českého etnogenetického mýtu Čechů o příchodu Praotce Čecha na Říp.

Autoři: David Hubený - Emil Voráček a kolektiv

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2017