Vydavatelství BARON - Konojedy - "Panství Konojedy"

Kniha - "Panství Konojedy" - Další z publikací od bývalého úštěckého kronikáře Bohuslava Košťála volně navazuje na knihu Úštěk z roku 2015. Tentokrát je zde s pomocí překladů starých německých kronik pojednáno o obcích Konojedy, Bílý Kostelec, Pohorsko a Dubičná. Ves Konojedy se nachází v severovýchodní části úštěcké kotliny v údolí mezi Pohorským vrchem a Dubí horou.

Autoři: Bohuslav Košťál

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2017