Vydavatelství BARON - Dobřany - "Dobřansko na starých pohlednicích"

Kniha - "Dobřansko na starých pohlednicích" - Publikace mapující prostřednictvím téměř 300 starých pohlednic území bývalého soudního okresu Dobřany. Ten existoval v letech 1902 až 1949, což prakticky odpovídá době vydání pohlednic z této knihy. V knize je kromě města Dobřan ještě dalších 10 okolních obcí – Černotín, Červený Újezd, Dobřany, Lhota, Nová Ves, Přestavlky, Robčice, Šlovice, Vodní Újezd a Vstiš. Velmi zajímavé jsou také pohlednice dnes již neexistujících šachet, které jsou jedinečným materiálem, dokumentujícím hornictví na Plzeňsku.

Autor: Václav Baxa

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2017