Vydavatelství BARON - Litoměřice - "Z Litoměřic třetí branou proti proudu Labe až na Říp"

Kniha - "Z Litoměřic třetí branou proti proudu Labe až na Říp" - Kniha volně navazuje na knihy: Kdo se to na nás dívá!, Litoměřice – domov můj a zejména na obdobnou publikaci Z Litoměřic třetí branou po proudu Labe. Na rozdíl od ní se tentokrát autoři vydali na pomyslnou plavbu po Labi opačným směrem k Roudnici nad Labem a vystoupali na bájnou horu Říp. Cestou navštěvují řadu zajímavých míst, o nichž se podrobně rozvyprávěli – České Kopisty, Počaply, Třeboutice, Křešice, Zahořany, Libotenice, Lounky a v jednom případě se poněkud vzdálili od labských vod a popisují malebnou ves Chcebuz.

Autoři: Oldřich Doskočil, Pavel Rýva

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2017