Vydavatelství BARON - Stod a Nýřany - "Stodsko a Nýřansko na starých pohlednicích"

Kniha - "Stodsko a Nýřansko na starých pohlednicích" - Unikátní publikace, která mapuje prostřednictvím více než 600 starých pohlednic území bývalého soudního okresu Stod. Ten existoval v letech 1850 až 1949, což z velké části také odpovídá době, kdy spatřily světlo světa pohlednice z této knihy. Nejstarší z nich pocházejí z 90. let 19. století a ty nejmladší, převážně z nejmenších obcí, pak z roku 1959. V knize je kromě měst Stodu a Nýřan ještě dalších 26 okolních obcí a samostatná kapitola je věnovaná poutnímu místu na Křížovém vrchu. Velmi zajímavé jsou také pohlednice dnes již neexistujících šachet, které jsou jedinečným materiálem, dokumentujícím historii hornictví na Stodsku a Nýřansku.

Autor: Václav Baxa

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2016