Vydavatelství BARON - Mělník - "Mělník na starých pohlednicích"

Kniha - "Mělník na starých pohlednicích" - Publikace navazuje na Mělnicko na starých pohlednicích vydané v roce 2015. První díl procházky po malebném městě ležícím na soutoku Labe s Vltavou je věnovaný starému městu. V knize naleznete více než 400 pohlednic, z velké části neznámých, nikdy dosud nepublikovaných, které dokumentují, jak se Mělník měnil od 90. let 19. století do období krátce po skončení druhé světové války. Připravovaný druhý díl, plánovaný na konec roku 2017, bude věnován mělnickým předměstím.

Autoři: Josef Kárník, Martin Klihavec

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2016