Vydavatelství BARON - Albeřice - "Rok v Albeřicích očima Daniela Rybky"

Kniha "Rok v Albeřicích očima Daniela Rybky" - Publikace je určena milovníkům krkonošské přírody. Kouzlo fotografií spočívá v komplexní posloupnosti dvanácti po sobě jdoucích měsíců v submontánním pásmu nejvýchodnějších Krkonoš nafocených v průběhu několika let tak, aby odpovídaly třicetiletému klimatickému normálu z let 1981 – 2010. Fotografie jsou pořízeny s maximálním ohledem k přírodě a silnou osobní vazbou k lokalitě Albeřic.

Autor: Daniel Rybka

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2016