Vydavatelství BARON - Mimoň - "Památky Mimoně"

Kniha - "Památky Mimoně" - Téměř encyklopedické dílo je výsledkem mnohaleté práce autorského kolektivu. Velmi poutavý text s mnoha dosud nepublikovanými informacemi o jednotlivých památkách města na severu Čech je doplněn velkým množstvím starých i současných fotograií.

Autoři: Jiří Šťastný

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2016