Vydavatelství BARON - Úštěk - "Úštěk"

Kniha - "Úštěk" - Autor, bývalý úštěcký kronikář, již mnoho let shromažďuje vše zajímavé, co se týká města, kde žije. Mnohaletým badatelským úsilím se mu podařilo nasbírat unikátní materiály, z nichž vznikla tato kniha. Jedná se o stručnou historii města do roku 1945 doplněnou bohatým obrazovým materiálem včetně unikátních listin a dokumentů.

Autor: Bohuslav Košťál

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2015