Vydavatelství BARON - Ploskovice - "900 let obcí Vinné a Starý Mlýnec"

Kniha - "900 let obcí Vinné a Starý Mlýnec" - Tato publikace obsahuje již dříve zveřejněné historické dokumenty a čerpá z vydaných publikací, které se týkají obou obcí. Má připomenout významné 900. výročí obcí Vinné a Starý Mlýnec, které jsou v současné době místními částmi obce Ploskovice. Kniha se věnuje jednotlivým vesnicím samostatně a to od historických zveřejněných dokumentů, včetně dochovaných fotografií a srovnání se současným stavem.

Autoři: Obec Ploskovice, Petr Prášil

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2015