Vydavatelství BARON - "Na březích Labe aneb Lobkovice a Mlékojedy v proměnách času"

Kniha - "Na březích Labe aneb Lobkovice a Mlékojedy v proměnách času" - Lobkovice a Mlékojedy, dvě obce, v současnosti městské části Neratovic, které spojila vzájemná blízkost, společné dějiny a hlavně řeka Labe. Řeka, která přináší po staletí životadárnou vodu do úrodného kraje pracovitých lidí, ale také povodně, mařící jejich úsilí. O lidech, kteří na obou jejích březích žijí, mají rádi svůj domov a o tom, co zde vytvořili, vypovídá poslední dílo místních fotografů Pavla Šandy a Jiřího Pecháčka, doplněné texty neratovických rodáků Michaely Landové, Miloše Landy a Martina Čejky. Zdařile vybrané dvojice snímků srovnávají historický stav obou obcí se současností, a tím nás tato kniha vyzývá ke vzpomínání - ohlédnutí. Tato forma zaznamenávání běhu času je velice zajímavá a oblíbená! Jedná se o černobílé fotografie s podrobnými popiskami jednotlivých míst

Autoři: Martin Čejka, Michaela Landová, Miloš Landa, Jiří Pecháček, Pavel Šanda

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2014