Vydavatelství BARON - Štětí - "Štětí a okolí na starých pohledncicích"

Kniha - "Štětí a okolí na starých pohledncicích" - pomocí dobových pohlednic a fotografií mapuje Štětí a nejbližší okolí. Region Štětska vyniká svou rozmanitostí a členitostí, a to nejen co se týče reliéfu a přírodních podmínek, ale i růzností povah a osudů, jež zde lidé prožívají. Z rovinaté polabské nížiny Podřipska přecházíme v zákoutí Kokořínska, od širokého toku Labe se zbytky lužních lesů k potokům Obrtky a Liběchovky.
Do knihy bylo vybráno 29 obcí. Jsou to dvě města - Štětí a Hoštka, vesnice i malé osady. Těmito obcemi vás provede více než 400 starých pohlednic. Jejich prostřednictvím Vám představíme region a jeho vývoj přibližně od poloviny 19. století až do roku 1970. Obrázky zařazené do této knihy ve Vás snad vyvolají pěkné vzpomínky či budou alespoň příjemným zastavením.
Kniha je dvojjazyčná ČJ/NJ

Kniha "Štětí a okolí na starých pohledncicích" předkládá historické pohlednice následujících obcí:

Štětí, Hněvice, Počeplice, Stračí, Brocno, Újezd, Veselí, Chcebuz, Radouň, Čakovice, Snědovice, Střížovice, Velký Hubenov, Sukorady, Mošnice, Nová Ves, Bylochov, Strachaly, Lomy, Křešov, Hoštka, Kochovice, Malešov, Velešice, Vrutice, Svařenice, Vrbice, Vetlá, Mastířovice

Autoři: Vitalij Marek, Petr Prášil

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2014