Vydavatelství BARON - Litoměřice - "Litoměřice v proměnách času"

Třetí svazek unikátní knižní řady - "Litoměřice v proměnách času", srovnávající prostřednictvím starých fotografií a pohlednic období od konce 19. století do 50. let 20. století s totožnými záběry, pořízenými litoměřickým fotografem Josefem Rotterem v současnosti. Touto konfrontací je dokumentován jedinečným způsobem dokumentován vývoj a proměny Litoměřic, perly severních Čech.
Tento třetí díl nabízí kromě pestré mozaiky motivů známých, méně známých a v řadě případů zcela zapomenutých zákoutí Litoměřic hlavně zaměření na lidi a jejich život ve městě. Procházka městem doprovázená poutavými texty litoměřického patriota Vitalije Marka začíná na náměstí, kde mapuje jednotlivé provozovny a živnosti, k nimž se podařilo získat historické snímky. Pokračuje do okolních ulic v centru města a postupně zamíří až do jeho okrajových částí. Na jedné z fotografií například pózuje jako malý chlapec pozdější populární komik Felix Holzmann se svou sestrou Emou v prodejně lahůdek, kterou provozoval Felixův otec spolu se svým bratrem.

Autoři: Vitalij Marek, Josef Rotter

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2013