Vydavatelství BARON - Vražkov - "Vražkov dějiny obce"

Kniha "Vražkov dějiny obce" - Kniha vám přiblíží historii Vražkova a jeho okolí, ukáže vám složitý dějinný vývoj v oblasti, která hrála a stále hraje důležitou roli v historii české země. Obec Vražkov zažila mnoho změn a zvratů, ale jedna jistota v jejích dějinách je neměnná - spjatost s národním symbolem Horou Říp. Je to jedna z nejstarších obcí slovanského osídlení v Čechách. Toto první monografické zpracování dějin obce je nutno považovat za shrnutí všech doposud dosažených poznatků dosavadního bádání k dějinám krajiny v okolí Řípu. Při zpracování publikace se sešli mladí profesionální archeologové, historikové, archivář a muzejní pracovník, kteří předložili toto jedinečné dílo, kterému se věnovali několik let. Cílem knihy je pochopit minulost a zpřístupnit ji čtenáři, nikoli soudit.

Autoři: Emil Voráček, Jan Hasil, Martin Trefný a kol.

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2010