Vydavatelství BARON - "Střední Brdy na starých fotografiích a pohlednicích"

Kniha "Střední Brdy na starých fotografiích a pohlednicích"- se snaží ve svých jednotlivých kapitolách představit pestrou krajinu Středních Brd. Cílem této publikace je seznámit čtenáře pomocí dobových obrazových materiálů se zeleným srdcem Čech. Tato oáza klidu, ležící nedaleko Prahy, vzbuzovala dlouhá léta dojem jakéhosi vnitřního pohraničí a zakázaného území, kam mohli pronikat pouze příslušníci jednotlivých armád různých režimů, lesníci a hosté s povolenkou ke vstupu.

Kniha má pět kapitol, první s názvem „Krajem Středních Brd“, pojednává o obcích bezprostředně hraničících s vojenským výcvikovým prostorem. Druhá kapitola „Po stopách zaniklých samot a přírodních krás“ nás uvede do samého srdce brdské vrchoviny. Třetí část je zaměřena na zaniklé obce uvnitř tohoto prostoru. Čtvrtá kapitola nám ukáže unikátní dobové obrázky ze života lidí, kteří zde v nelhkých podmínkách žili a pracovali. Poslední pátou kapitolou je „Armáda a Střední Brdy v letech 1927-1989“.

Autor: Tomáš Makaj

Vydavatelství BARON - www.vydavatelstvi-baron.cz - v roce 2010