Vydavatelství BARON - Neratovice - "Neratovice cestou proměn"


Kniha "Neratovice cestou proměn" předkládá vždy dvojici fotografií srovnávající historickou
a současnou podobu mnoha míst města Neratovic.